מוצרי השקעה

שרותי הבנקאות הפרטית של בנק מזרחי שוויץ מעניקים מגוון רחב של שירותי יעוץ פיננסי וביצועים בורסאיים כדלקמן:

בתחום ההשקעות:

  • פיקדונות בנאמנות ברוב המטבעות הקשים בעולם.
  • ביצועי בורסה בכל סוגי ניירות הערך כגון אגרות חוב ומניות, לרבות אופציות ומכשירים פיננסיים דומים.
  • השקעות במדדים וסלי השקעה דומים.
  • קרנות נאמנות.
  • מוצרים מובנים.
  • מתכות.
  • מגוון עסקאות במטבע חוץ, לרבות עסקאות עתידיות, אופציות מטבע ודומיהן.

בתחום האשראי:

  • הבנק מאפשר קבלת הלוואות המגובות על ידי נכסים פיננסיים נזילים בתיקי ההשקעה.
  • מתן ערבויות בנקאיות.
  • מתן משכנתאות לרכישת, שיפוץ או הרחבת נדל"ן בישראל.

שרותי הבנקאות הפרטית כוללים מתן שרותי יעוץ בקשת רחבה של עסקאות בשווקי ההון השונים לרבות בתחום מטבע חוץ.

שירותי הבנקאות הפרטית מוענקים על ידי יועץ השקעות אישי המטפל במגוון שרותי הבנקאות לכל לקוח ולקוח. בנוסף לצוות יועצי הבנק יכול הלקוח להיעזר בנציגים ונציגויות הממוקמים בישראל, גרמניה, מקסיקו , פנמה ואורוגוואי.

ציבור לקוחות הבנק יכול לקבל משכנתא לרכישת נדל"ן בישראל, לרבות את כל השירותים הכרוכים בקבלת המשכנתא.

Are my deposits covered by the deposit insurance scheme? Yes, like any bank or securities dealer in Switzerland, United Mizrahi Bank (Switzerland) Ltd. is required to sign the Agreement by Swiss Banks and Securities Dealers on Deposit Insurance and as such is a member of esisuisse. Client deposits held with Swiss branches of the bank are protected for up to CHF 100'000 per client, per bank. Deposits also include medium-term notes held in the name of the depositor at the issuing bank. All relevant information on the deposit insurance can be found at www.esisuisse.ch